Zijn de effecten van Low Car Diet blijvend?

De Low Car Diet gedragscampagne heeft ook op de lange termijn effect. Een nameting in 2015, 3 maanden na de wedstrijd, heeft aangetoond dat werknemers nog altijd 30-40% andere (duurzame) mobiliteitskeuzes maken. Daarbij wordt er 20% minder CO2 uitgestoten. Het CPB heeft onderzoek gedaan naar deze cijfers om te kijken of gedragsbeïnvloeding effectief is voor werkgerelateerde mobiliteit. 

De Low Car Diet maand vormt daarnaast ook een onderdeel van onze transitie methode om bedrijven te begeleiden in het verduurzamen van hun mobiliteit. Door middel van uitgebreide analyse van jullie mobiliteitsgegevens, het bespreken van jullie doelen, en het aanleveren van praktische oplossingen ondersteunen we jouw bedrijf naar een nieuw, duurzaam mobiliteitsbeleid.

Bekijk ook onze andere workshops